سرویس MPLS

MPLS(Multi Protocol Label Switching) يکي از پروتکل های مهم IP  مي باشد که سوئيچينگ مبني بر بسته لايه دو ايجاد کرده و از اطلاعات Forwarding لايه سه استفاده مي کند MPLS از الگوريتم جابجايي برچسب براي هدايت بسته ها استفاده نموده و هرLSR (Label Switch Router) در شبکه از تکنيک جابجايي برچسب براي هدايت بسته ها به سمت مقصد نهايي استفاده مي نمايد. شركت مخابرات ایران با ارائه این سرویس قابلیت برقراری ارتباط  بين دو يا چند نقطة دلخواه مورد درخواست مشتري از طريق شبكه  موجود را فراهم می نماید. مشتري با اتصال دو سر اين ارتباطات به سوئيچهاي و يا روتر ها مي‌تواند يك شبكة خصوصي مجازي بين نقاط برقرار نمايد.

سهوبت بکارگیری شبکه برای مشتریان ، سهولت نگهداری شبکه مشتری ، امنیت بیشتر نسبت به سرویس های مشابه و قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودهای با یکدیگر از مزایای این سرویس می باشد.