سرویس اینترنت

با بهره‌گيري از فناوري ADSL  كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، كامپيوتر و مودم ADSL  بدون مشغول شدن خط ارتباطی، به صورت دايم و با سرعتي بالا به شبکه اينترنت متصل شوند. به بیان ديگر، با استفاده از اين فناوري، امكان استفاده‌ دو منظوره از يك خط  فراهم مي‌گردد تا ضمن استفاده از ارتباط مذکور براي مكالمه‌هاي تلفني، از آن براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با شبکه اینترنت و بدون هزينه‌ي پالس تلفن بهره جست.